بایگانی دسته‌ی: وکیل دادگستری

وکیل دادگستری فردی اعم از زن و مرد می باشد که با داشتن دانشنامه حقوق مبادرت به شرکت در آزمون وکالت نموده و پس از قبولی در یکی از آزمون های برگذار شده توسط کانون وکلای داگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه مدتی را به کارآموزی نزد وکیل سرپرست خود گذرانده و پس از طی تشریفات قانونی و شرکت در آزمون اختبار به عنوان وکیل پایه یک فعالیت خود را ادامه میدهد.

اجرای عدالت درنتیجه دفاع وکیل

وکیل مشاوره عدالت

چرایی پدیده وکالت در رسیدگی‌های قضایی

چرایی وکالت به دلیل ایجاد شدن شغل وکالت میپردازد

وکیل منصف مدافع حق است نه ناحق!

وکیل منصف کسی است که عدالت را رعایت نموده و توان علمی خود را برای دفاع از حقوق موکل خود قرار میدهد و با رفتار و گفتار و نوشته خود حقوق انسانهای دیگیری غیر از موکل خود را ضایع نمیکند

انقضای وکالت وکیل

وکالت وکیل یا وکالتنامه عادی یا رسمی به موجب فوت یا دیوانگی وکیل یا موکل و یا انجام مورد وکالت توسط وکیل به پایان میرسد .

وظیفه وکیل چیست؟

رعایت مصلحت موکل وظیفه و مسئولیت وکیل می باشد.

وکالت وکیل در قانون اساسی

حق وکالت کردن وکیل یکی از حقوق افراد در قانون اساسی ایران است .

وکالت و انواع آن

وکالت و انواع آن در شغل وکیل چیست ؟ ‌قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که به‌موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.» البته وکالت را در لغت می‌توان واگذار کردن یا تفویض کردن نیز تعریف کرد، اما […]

تعریف روزنامه جوان از وکیل

خبر در مورد وکیل در اجرای عدالت