بایگانی دسته‌ی: مهارت

تعزیرات – ماده ۷۱۷

تعزیرات – ماده ۷۱۷ [اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم می‌شود. تحلیل – ماده ۷۱۷ تعزیرات جرم موضوع این ماده به استناد ماده 104 قانون مجازات اسلامی […]

تعزیرات – ماده ۷۱۶

تعزیرات – ماده ۷۱۶ [اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حمل زن […]

تعزیرات – ماده ۷۱۵

تعزیرات – ماده ۷۱۵ هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا […]

تعزیرات – ماده ۷۱۴

تعزیرات – ماده ۷۱۴ هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای […]

تعزیرات – ماده ۷۱۳

تعزیرات – ماده ۷۱۳ هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق به دست‌آورده است محکوم خواهد شد. تحلیل – ماده ۷۱۳ تعزیرات 1-مجازات مقرر در این ماده تعزیر درجه […]

تعزیرات – ماده ۷۱۲

تعزیرات – ماده ۷۱۲ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی […]

تعزیرات – ماده ۷۱۱

تعزیرات – ماده ۷۱۱ هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص‌مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌مجازات شدیدتری نداشته […]

تعزیرات – ماده ۷۱۰

تعزیرات – ماده ۷۱۰ [منسوخ ۱۳۹۹/۲/۲۳]- اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال […]

تعزیرات – ماده ۷۰۹

تعزیرات – ماده ۷۰۹ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. تحلیل – ماده ۷۰۹ تعزیرات نقود : جمع است و به معنای پول ها است و نقد : مفرد است و به معنای پول است معدوم در فرهنگ فارسی به معنای نیست شده ، نیست […]

تعزیرات – ماده ۷۰۸

تعزیرات – ماده ۷۰۸ [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از 000/000/40میلیون تا 000/000/150 ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود. تحلیل – ماده ۷۰۸ تعزیرات مجازات مقرر در ماده فوق تعزیر درجه 6 وعدم محرومیت […]