بایگانی دسته‌ی: تحلیل قوانین وکیل

ماده 1173 قانون مدنی

ماده 1173 قانون مدنی: هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهدهٔ آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به […]

ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1284 قانون مدنی ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد:سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

قانون مدنی در باب کفالت

قانون مدنی در باب کفالت ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند. متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند. ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود. ماده ۷۳۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول […]

قانون مدنی ایران در باب اجاره

اجاره در قانون مدنی

قانون مدنی ایران در باب مربوط به اجاره و در مواد 466 لغایت 517 به بیان بیان قواعد حاکم بر اجاره می پردازد و در ذیل به ترتیب هر یک از مواد قانونی درج می گردد. فصل چهارم در باب اجاره ماده 466 قانون مدنی (تعریف اجاره ) اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک […]

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای وکلا،کارشناسان رسمی دادگستری،دفاتر اسناد رسمی.

ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 در وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که جمله بر حسب نیاز کشور به موجب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار 1401 حذف و اصلاح شد.

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۱۷

یکی از قوانین اعطا کننده مجوز وکالت دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۱۷ می باشد که در تاریخ 07/01/1376 در 7 ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید.

ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی

به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

لایحه استقلال کانون وکلا

در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 کانون وکلا به عنوان شخصیتی مستقل مورد شناسایی و وظایف کانون وکلا، هیات عمومی، هیات مدیره، دادسرای انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی وکلا، اشخاص مجاز به دریافت پروانه وکالت، اشخاص غیر مجاز به انجام شغل وکالت، نحوه رسیدگی به تخلفات وکلا مورد تعریف در 26 ماده قرار گرفته است.