بایگانی دسته‌ی: وکیل

وکیل

وکلای دادگستری، وکیل و دسته بند ی مطالب مرتبط با وکالت را در زیر بخوانید:
در این دسته از سایت آوای رهنما به توضیح جامع در خصوص پاسخ به سوالات مرتبط با جایگاه وکیل در ایران ، چرائی پدیده وکالت در رسیدگی های قضائی ، اجرای عدالت در نتیجه دفاع وکیل، نحوه شکایت ازوکیل دادگستری، حقوق وکیل در ایران، روز وکیل مدافع، دلایل نیاز به وکیل، مواد قانونی مرتبط با وکیل در قانون آئین دادرسی مدنی ایران، مواد قانونی مرتبط با وکیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد قانونی مرتبط با وکیل در  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، لایحه قانونی استقلال وکالت، مالیات وکلای دادگستری در لایحه بودجه سال1401، طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار ، بررسی پدیده وکیل منصف ، انتقضای وکالت، وظیفه وکیل، وکالت و انواع آن، تعریف روزنامه جوان از وکیل، نظرات مشورتی درباره وکیل دادگستری، بررسی عناوین توکیل و تعدد وکیل، حق الوکاله و اجرت وکیل، تفاوت وکیل با وکیل مدافع، مهارت و دانش مورد نیاز وکالت، کارآموزی وکالت، انواع وکیل دادگستری در ایران، وکیل دادگستری کیست ؟، انحلال عقد وکالت، بررسی وکیل بر پرده سینما، نحوه جستجو وکیل دادگستری، وظایف دفتر وکالت ، کانون وکلای دادگستری، مسئولیت مدنی وکیل، اعتبار وکالت ، نحوه وکالت به غیر، وکیل پایه دو و پایه یک، وکالت تضمینی، وکیل و موکل، تفاوت وکیل با وکیل وصی، تعهد وکیل، پروانه وکالت وکیل، حضوری و غیابی بودن رای وکیل، وکالت چه شغلی است، وکالت جامع، وکالت مطلق و مقید، وکیل خوب رایگان، وکیل خوب زن در مشهد، عکس وکیل خوب، وکیل خوب قوه قضائیه، شماره یک وکیل خوب، منظور از یک وکیل خوب میخواهم، ویژگی های وکیل خوب، تعداد وکیل، وکالت شغل است یا هنر؟، وکالت عادی، وکالت غیر قضائی، وکالت چه شغلی است؟، وکالت جامع، وکالت مطلق و مقید، نقش مشاور حقوقی و وکیل همراه، وکیل بر پرده سینما، جست و جوی وکیل، وظایف دفتر وکالت، دفتر وکالت، کانون وکلای دادگستری، مسئولیت مدنی وکیل، مهارت و دانش مورد نیاز وکالت، کارآموزی وکالت، انواع وکیل دادگستری در ایران، وکیل دادگستری کیست؟، انحلال عقد وکالت، توکیل وکالت و تعدد وکیل، حق الوکاله و اجرت وکیل، تفاوت وکیل با وکیل مدافع و وکالت غیر حضوری می باشد.

ماده 1173 قانون مدنی

ماده 1173 قانون مدنی: هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهدهٔ آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به […]

ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1284 قانون مدنی ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد:سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

قانون مدنی در باب کفالت

قانون مدنی در باب کفالت ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند. متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند. ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود. ماده ۷۳۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول […]

قانون مدنی ایران در باب اجاره

اجاره در قانون مدنی

قانون مدنی ایران در باب مربوط به اجاره و در مواد 466 لغایت 517 به بیان بیان قواعد حاکم بر اجاره می پردازد و در ذیل به ترتیب هر یک از مواد قانونی درج می گردد. فصل چهارم در باب اجاره ماده 466 قانون مدنی (تعریف اجاره ) اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک […]

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ‌ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. تبصره ۱ – سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند. ‌تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است […]

آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری 1337 با اصلاحات

ثبت موسسات غیر تجاری

آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری 1337 با اصلاحات آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری 1337 با اصلاحات آن تا سال 1402 هجری شمسی در راستای ماده 584 و 585 قانون تجارت و در برگیرنده شرایط ثبت و تشکیلات موسسات غیر تجاری است که در تاریخ پنج آذر یک هزار و سیصد و سی و […]

مالیات موسسات غیر تجاری

مالیات موسسات غیر تجاری از آنجا که موسسه های غیر تجاری برای مقاصد غیر تجاری تشکیل می شوند مالیات این موسسات با مالیات شرکت های تجارتی متفاوت است. در صورتی که موسسه ای غیر انتفاعی و با اهداف خدمات بدون کسب منافع مادی تشکیل شود از پرداخت مالیات معاف هستند. مثل خیریه ها و در […]

ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و بخش نامه با اصلاحات تا 1402

ماده 105 قانون مالیات

ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در فصل پنجم از کتاب قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعلام می دارد: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌ می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع […]

وکیل شرکت

وکیل شرکت یکی از انواع وکیل مصرح در قانون مدنی یا قانون وکالت است که به بررسی و حل مسائل مربوط به موضوعات اداری یا حقوقی شرکت ها در مراجع اداری یا قضائی می پردازد.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار