بایگانی دسته‌ی: وکیل حقوقی

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی شخصی وکیل اعم از وکیل رسمی یا وکیل مدنی و یا وکیل دادگستری در امور حقوقی می باشد.

او با آگاهی از قواعد و قوانین حقوقی ایران به بررسی مسائل حقوقی اشخاص حقیقی یا حقوقی اشخاص می پردازد.

مسائل مرتبط با وکالت در امور مدنی شامل وصیت و ارث، قرارداد، دعاوی ملکی اثبات مالکیت در اموال منقول و غیر منقول ثبتی و غیر ثبتی،  امور مربوط به احوال شخصیه از قبیل اقامت، تابعیت، شناسنامه یا امور مرتبط یا شرکت ها و سایر مسائل حقوق مدنی می باشد.

وکیل حقوقی انجام فعالیتهای موکل خود را بر اساس وکالت رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی اجرا و بر اساس حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه رسمی انجام میدهد.

وکیل مدنی، نیاز ندارد حتما وکیل دادگستری باشد بلکه صرفا در مواردی که برای حل مسئله حقوقی در مراجع قضایی دادگستری، نیاز به وکیل باشد این وکیل می باست وکیل حقوقی دارای پروانه وکالت باشد.

وکیل دادگستری پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و بر اساس قانون اعطای وکالت کانون وکلای دادگستری یا قانون سوم توسعه یا طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار وکالت دریافت می نماید.

در ذیل برخی مسائل مرتبط با وکیل حقوقی را در دسته وکیل حقوقی آوای رهنما که از زیر دسته های وکیل در مشهد است را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

شرایط صدور و ابطال اجرائیه چک برگشتی

صدور و ابطال اجرائیه چک مشهد

شرایط صدور و ابطال اجرائیه چک برگشتی 1- قانون صدور چک قانون جدید چک مصوب سال 1397 با آخرین تغییرات ماده ۱: انواع چک عبارتند از: چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک تایید شده، چکی است که […]

ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1284 قانون مدنی ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد:سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

تصویب نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها سال 1401

مسکن و اجاره بها

تصویب نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها سال 1401 هيئت وزيران در جلسـه 22 /4 /1401 به پيشنهاد شماره 02 /100 /56169 مورخ 12 /4 /1401 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ساماندهي بازار مسكن و اجاره بها تصويب […]

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

موجر و مستاجر 1376

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر ‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات […]

قانون روابط موجر و مستاجر 1356

قانون موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ‌فصل – اول کلیات ‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا […]

قانون مدنی ایران در باب اجاره

اجاره در قانون مدنی

قانون مدنی ایران در باب مربوط به اجاره و در مواد 466 لغایت 517 به بیان بیان قواعد حاکم بر اجاره می پردازد و در ذیل به ترتیب هر یک از مواد قانونی درج می گردد. فصل چهارم در باب اجاره ماده 466 قانون مدنی (تعریف اجاره ) اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک […]

رای وحدت رویه 832 مورخ 1402/03/30

طرح دعوی الزام به فک رهن منافاتی با رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ که اعلام میدارد رفتار فروشنده مال مرهون غیر نافذ است ندارد!

اهلیت اقامه دعوا

اهلیت اقامه دعوا

 اهلیت اقامه دعوا شرایط شاکی و خواهان برای داشتن اهلیت اقامه دعوی اقتضای رعایت قاعده ضرورت وجود اهلیت استیفا است و مطابق آن کسی که عریضه و درخواستی در قالب دادخواست یا شکواییه به دادگستری می برد باید اهلیت لازم برای اقامه دعوا را داشته باشد. منظور از اهلیت اقامه دعوی در دعاوی مالی حصول […]

قرارداد لیسانس

قرارداد لیسانس

قرارداد لیسانس چیست؟ قراردادی که بر اساس آن دانش یا فن آوری‌ و یا اجازه فعالیت تجاری یا مجوز فعالیت فکری و یا اصلاحا لیسانس یا لایسنس به عنوان موضوع قرارداد انتخاب می گردد. به موجب آن یکی از طرفین حق بهره برداری و انتفاع از فعالیت فکری تحت مالکیت خود را در زمان مشخص […]

مشاوره قرارداد

مشاوره قرارداد

مشاوره قرارداد قرارداد چیست؟ اگر برای نوشتن قرارداد خود نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان عقد قرارداد آوای رهنما آماده یاری رسانی به شما می باشند. تفاوت قرارداد با عقد چیست؟ مطابق ماده 183 قانون مدنی عقد اینگونه تعریف می گردد: «عقد عبارت است از اینکه، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر […]