بایگانی دسته‌ی: وکیل تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات حکومتی
وکیل تعزیرات حکومتی یکی از انواع وکیل دادگستری بوده که با آگاهی از قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی ، قوانین وزارت صنعت ، معدن و تجارت و قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز به دفاع از حقوق قانونی موکل می نماید.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی 1369 با اصلاحات

قانون اخلال در نظام اقتصادی

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی به همراه اصلاحات ماده ۱ – ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر با رعایت بندهای ماده (۲) این قانون، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود: ‌الف- جعل اسناد خزانه یا اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت و یا جعل اسکناس ‌رایج داخلی یا خارجی […]

قانون نظام صنفی مصوب 1382

قانون نظام صنفی مصوب 1382 ‌قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ‌مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌فصل اول – […]

نمونه تجدید نظر اتهام تقلب در تعزیرات حکومتی

نمونه لایحه تقلب تعزیراتی

نمونه تجدید نظر اتهام تقلب در تعزیرات حکومتی به نام خدا با عرض سلام خدمت مرجع تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی اینجانب  در راستای تکمیل دفاعیات خود که به اتهام تقلب در ارائه خدمات تعمیر خودروشاکی به پرداخت 70 درصد خسارت ایجاد شده به خودرو در حق شاکی و همچنین به 10 برابر مبلغ فوق […]

ماده 59 قانون نظام صنفی

ماده 59 قانون نظام صنفی

ماده 59 قانون نظام صنفی مطابق ماده 59 قانون نظام صنفی ایران تقلب عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. متخلف به اتهام تقلب صنفی علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده به خریدار یا مصرف […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 35

آئین نامه شیوه اجرای قانون تعزیرات حکومتی که خود جانشین آئین نامه ها و دستور العمل های قبلی شده است

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 34

  ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۴ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری شش‌ماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد. تحلیل – ماده ۳۴ ‌آیین نامه اجرای […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 33

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۳ وزیر کشور گزارشهای ادواری شش‌ماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد: 1 – […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 32

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۲ وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذی ربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد. تحلیل – ماده ۳۲ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 31

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۱ وزارت کشور مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد. تحلیل – ماده ۳۱ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت کشور به منظور فراهم نمودن موجبات […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 30

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۰ به منظور برنامه ریزی ، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی ‌تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از وزیر کشور (‌رییس ستاد)، وزیر […]