بایگانی برچسب: made 1 ghanoon mojazat

ماده 1 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات دربرگیرنده جرائم شرعی و قانونی و مسئولیت های آنهاست که در قالب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1392 به تصویب رسیده است.

ساده خوان ماده ۱ قانون مجازات

مجازات متهم میبایست بر اساس مستندات قانونی باشد و ماده ۱ قانون مجازات اسلامی به دلایل و مستندات حاکم بر مجازات ها میپردازد.