بایگانی برچسب: ساده خوان قانون مجازات اسلامی

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 35

آئین نامه شیوه اجرای قانون تعزیرات حکومتی که خود جانشین آئین نامه ها و دستور العمل های قبلی شده است

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 34

  ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۴ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری شش‌ماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد. تحلیل – ماده ۳۴ ‌آیین نامه اجرای […]

ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات

ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده [منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]- قاضی دادگاه می ‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات ‌مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده […]

تعزیرات – ماده ۷۲۷ قانون مجازات

تعزیرات – ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسامی مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده [منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]- جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز […]

ماده ۷۲۶ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

تعزیرات – ماده ۷۲۶ [منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]- هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود. تحلیل – ماده ۷۲۶ تعزیرات ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ نسخ گردیده است.

ماده ۷۲۵ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

تعزیرات – ماده ۷۲۵ هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد. تحلیل – […]

ماده ۷۲۴ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

تعزیرات – ماده ۷۲۴ [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر راننده وسیله نقلیه‌ ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌ و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به […]

تعزیرات – ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌ نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی […]

تعزیرات – ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی

تعزیرات – ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل ‌اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق […]

ماده ۷۲۰ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده

ماده ۷۲۰ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی […]