بایگانی برچسب: بیمه

نکات کاربردی در خصوص بیمه گر و بیمه گذار

بیمه گر و بیمه گذار

نکات کاربردی در خصوص بیمه گر و بیمه گذار 1- پرداخت قیمت مال بیمه‌شده بر اساس قیمت زمان قبل از حادثه با قیمت باقی مانده مال در زمان بعد از حادثه مبنای مسئولیت بیمه‌گر بوده که می‌بایست نقداً پرداخت نماید. 2- وجه بیمه عمر به ورثه منتقل می‌شود مگر اینکه اسم شخصی به‌عنوان ذینفع بیمه […]

بررسی یک پرونده در خصوص دیه

دیه

طرح مسئله در پرونده ای بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می‌شود، راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی‌شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت‌المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می‌نمایند. با عنایت به این‌که سقف تعهدات […]

تصادف خودروهای آموزش رانندگی

تصادف خودرو آموزش رانندگی

در تصادفات رانندگی حین آموزش، چه کسی مقصر است؟ کارآموز، آموزش دهند یا آزمون گیرنده؟ مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه(تصادف خودروهای آموزش رانندگی): در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند. پس‌ازآن می‌تواند […]

تعلیق پروانه شرکت بیمه

تعلیق پروانه شرکت بیمه

تعلیق پروانه شرکت بیمه در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به‌موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون […]

سقف خسارت پرداختی از جانب بیمه

سقف خسارت بیمه

سقف خسارت پرداختی از جانب بیمه حداقل مبلغ بیمه پیش بینی شده در قانون بیمه اجباری در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام یعنی ۸۰۰ میلیون تومان است و درهرحال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل […]

خطای عابرین پیاده

خطای عابر پیاده

خطای عابرین پیاده شاید برای شما نیز سوال پیش آمده باشد اگر خطای عابر پیاده باعث بروز تصادف باشد و عابر پیاده صدمه نیز ببیند تکلیف چیست و مقصر چه کسی است؟ وضعیت حقوقی دیه عابر پیاده مقصر حادثه رانندگی ناشی از تصادف وسیله نقلیه چگونه است؟ تقصیر عابر پیاده بر مبنای آئین نامه راهنمایی […]

چگونگی دریافت دیه ناشی از سانحه رانندگی

دیه سانحه رانندگی

چگونگی دریافت دیه ناشی از سوانح رانندگی در این پست قدم به قدم دریافت دیه سانحه رانندگی منجر به فوت یا جرح را برای شما شرح خواهیم داد: شکایت از راننده مقصر در خسارت جرحی برای شکایت از راننده مقصر در خسارت جرحی، لازم است برای انجام مراحل قانونی به دادسرا مراجعه کنید. در این […]

اقدامات پس از سوانح رانندگی جرحی یا فوتی

سوانح جرحی و فوتی

اقدامات پس از سوانح رانندگی جرحی یا فوتی پس از بروز چنین حوادثی نیاز است تا در اولین فرصت با پلیس راهور (۱۲۰) و مرکز فوریت های پزشکی (۱۱۵) تماس حاصل گردد و ضمن تهیه کروکی از صحنه تصادف و انتقال مجروح یا مجروحان ( سوانح جرحی و فوتی) به نزدیک ترین بیمارستان پرونده پزشکی […]