به هر کار در پیشه کن راستی

چو خواهی که نفزایدت کاستی

شرکت حقوقی «آوای رهنما» گام در راه عدالت و راستی گذارده و فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ در زمینه‌های کیفری و حقوقی آغاز کرده است. این شرکت با ماهیتِ کاملِ قانونی پایه‌گذاری و به تاریخ 1393/07/08 در روزنامۀ رسمی، با شماره ثبت ۴۳۶۳ و شماره ملی ۱۴۰۰۴۴۴۹۳۸۵ پس از اخذ مجوزهای لازم انتشار یافته است.

این شخص حقوقی، از آغاز تأسیس تا به امروز کارنامۀ بسیار درخشان و موفقی داشته و در زمینه‌های حقوقی و کیفری به وکالت، داوری و حل وفصل دعاوی پرداخته است. 

سخن هر چه پرسم همه راست گوی

به کژی مکن رأی و چاره مجوی

«آوای رهنما» طی سالیان تجاربِ پیوسته، توسط حقوقدانان مجرب، برنامه‌ریزان موفق و مشاوران خوش فکری که  همواره وفادار به اصول اساسی وحرفه‌ای بوده‌اند، آماده است تا با ارائۀ بهترین خدمات به مراجعین محترم، آرامش را به جامعه روانه کند.

در گروه متخصص «آوای رهنما» وکلای پایه یک، داوران، کارشناسان رسمی و کارشناسان حقوقی متخصص و متعهد در خدمت مراجعین محترم می‌باشند. تسریع و تسهیل در روند و نتیجۀ امور مراجعین، از جمله دغدغه‌های شرکت بوده و از این بابت مدیریت و کارکنان متعهدانه تلاش می‌کنند تا به این مهم دست یابند.

در دنیای امروز که ارتباط افراد گره‌خورده با فناوری اطلاعات(تکنولوژی) است، نیازهای گوناگونی در زمینه‌های مختلف پدید آمده است که از بارزترین آن‌ها، دسترسی آسان به خدمات تخصصی و جامع حقوقی است.

بر همین اساس وکلای «آوای رهنما» صرفاً در حیطه تخصصی خود که پیشینۀ فعالیت و تجربه لازم در آن را دارند اقدام به قبول پرونده یا مشاوره نموده که این خدمات به دو گونة سنتی (حضوری) و نوین (از طریق فضای مجازی) صورت می‌گیرد، و بهترین تصمیم برای حل مسائل مراجعین و پیش‌برد پرونده‌ها گرفته خواهد شد و آمار موفقیت آمیز مؤسسه نیز بیان‌گر این مهم می‌باشد.

به گیتی به از راستی پیشه نیست

ز کژی بتر هیچ اندیشه نیست

92

درصد موفقیت

1260

تعداد مخاطبین

192

پرونده های موفق

200

تعداد پرونده ها