ساده خوان حقوق جزا – ماده 29

ساده خوان ماده 29 قانون مجازات اسلامی

شرایط حبس بدل از جزای نقدی

مطابق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی بعد از اتمام مجازات حبس اجرا می‌شود.

بازداشت بدل از جزای نقدی درهرحال نباید از میزان مجازات حبس جرم بیشتر باشد و

میزان حبس بدل از جزای نقدی درهرصورت نباید از ۳ سال تجاوز نماید و

بنا بر دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها 1392:
ماده ۹ ـ با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندان‌ها موظف‌اند مراقبت نمایند هیچ‌کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستان‌ها موظف‌اند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندان‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند.
تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم ازجمله جرائم مواد مخدر جاری می‌باشد.

متن ماده 29 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *