ساده خوان حقوق جزا – ماده 30

ساده خوان ماده 30 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی منع از اشتغال، شغل، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کسب، حرفه یا کار معین می‌باشد مشروط بر اینکه جرم به‌واسطه اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین صورت گرفته یا اشتغال به شغل وقوع جرم را تسهیل نماید.
یکی از مجازات تکمیلی منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین بوده و مطابق ماده ۹ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 قاضی اجرای احکام به محکوم ابلاغ می‌نماید از اشتغال به شغل امتناع نماید.
چنانچه فرد محکوم مشغول به کار باشد مراتب منع از اشتغال را به کارفرما یا بالاترین مدیر یا مسئول در محل اشتغال ابلاغ می‌نماید و کارفرما یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال موظف هستند نسبت به رعایت دستور و گزارش آن به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند.
اگر محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، لغو جواز کار مشروط به این است که جرم به سبب اشتغال به شغل یا حرفه بوده و یا اشتغال به آن کار وقوع جرم را تسهیل نموده است در این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام و توسط مرجع مربوطه جواز کار لغو می‌گردد.

متن ماده 30 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *