ساده خوان ماده 167 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 167 قانون مجازات اسلامی

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
نکات ماده:
1-اقرارمنجز اقراری است که بر شرط یا صفتی معلق نشده باشد و اقرار معلق هم اقراری است که بر امری تعلیق گردد که چنین اقراری نافذ نیست در واقع اقرار باید متضمّن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می‌دهد.

متن ماده 167 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *