ساده خوان ماده 168 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 168 قانون مجازات اسلامی

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
نکات ماده:
1-عاقل بودن اقرار کننده در ماده به این معناست که اقرار مجنون نافذ نیست مگر اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه اقرار کند که در این صورت اقرار وی نافذ است.
2-در مورد اقرار سفیه میتوان اینگونه گفت که کسی که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اقرار وی نیز در این امور نافذ نیست ماده 1263 قانون مدنی در این مورد مقرر میدارد:
ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی
اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.
اما اگر سفیه اقرار به امری کند که واجد هر دو جنبه مالی و غیر مالی است ،اقرار او تنها نسبت به جنبه غیر مالی نافذ است مثلا سفیهی که به سرقت اقرار میکند حد سرقت بر او جاری میشود ولی به پرداخت مال ملزم نمیگردد.
3- اقرار کننده در هنگام اقرار باید قصد اقرار هم داشته باشد و اقرار شخص خواب ، بیهوش یا مست معتبر نمیباشد.
4- اقرار کننده باید در هنگام اقرار مختار بوده و تحت تاثیر اکراه نباشد والا اقرار وی چه در امور مدنی و چه در امور کیفر ی نافذ نخواهد بود.

متن ماده 168 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *