بایگانی برچسب: rhk

قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328

قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 ماده ۱ – منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می‌شود وسیله نقلیه‌ای است که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد. ‌ماده ۲ – این قانون مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمی‌باشد. ‌ماده ۳ – دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری […]

ساده خوان حقوق جزا – ماده 20

ساده خوان ماده 20 قانون مجازات اسلامی مجازات شخص حقوقی: مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت […]