ساده خوان ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 14 قانون مجازات اسلامی

مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود
نکات ماده 14:
1-این تقسیم‌بندی از مجازات‌ها صرفاً شامل مجازات‌های اصلی است و این امر نافی وجود مجازات‌های تبعی، تکمیلی و تتمیمی نیست و اجرای مجازات‌های اصلی فقط به‌موجب حکم قطعی دادگاه است.
2-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یعنی مسئولیت قابل انتساب به افراد گروهی که در مسیر هدف شخص حقوقی مبادرت به رفتار می نمایند نه تمامی اجزا و اعضای تشکیل‌دهنده گروه.

3-دیه یک نوع مجازات از نوع اعمال مسئولیت نه بر جان یا آزادی شخص بلکه بر اموال است که فرد را دچار معذوریت ناشی از فشار مالی قرار می دهد و نوعی اعمال مجازات شناسایی شده در قانون مجازات اسلامی و مشابه جزای نقدی است و تفاوتش این است که جزای نقدی به حساب صندوق دولت و دیه به حساب قربانی یا قائم مقام وی واریز میگردد.

قصاص مسئولیت را متوجه جسم فرد می نماید و میتواند بر حسب نوع حکم به قصاص جان یا عضو منتج گردد.

متن ماده 14 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *