بایگانی برچسب: ki

قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328

قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 ماده ۱ – منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می‌شود وسیله نقلیه‌ای است که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد. ‌ماده ۲ – این قانون مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمی‌باشد. ‌ماده ۳ – دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری […]