ساده خوان ماده 98 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 98 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی عفو شامل تمام آثار محکومیت شده ولی تاثیری در پرداخت دیه (؟)و جبران خسارت (؟) ندارد
نکته اول: محکومیت موثر کیفری به این معنی است که علاوه بر مجازات های کیفری مجازات های تبعی نیز برای جرایم مرتکب شده وجود داشته باشد. منظور از مجازات های تبعی مجازات هایی است که فرد از برخی حقوق اجتماعی برای مدتی مشخص محروم خواهد شد و این مجازات ها در حکم صادره دادگاه ابلاغ یا قید نمی شود اما در قانون موجود است و به تبعیت مجازات اصلی به وجود خواهند آمد پس به این مجازات های تبعی مجازات ها یا محکومیت موثر کیفری گفته می شود که قانون گذار برای آن مدت زمانی را مشخص کرده است.
نکته دوم: خسارت در واقع همان غرامت است، مبلغی که در صورت ایجاد ضرر و زیان به متضرر یا زیان دیده پرداخت میشود.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی :
هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.
در پرداخت خسارت به متضرر نه عمد شرط است و نه حتی اهلیت!
ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی :
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری ‌نمیشود تعیین کرد، مگر انکه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
نکته سوم: دیه مبلغ مشخص شده ای توسط شارع مقدس است که بسته به تاریخ روز معادل سازی میشود و در رابطه با هرکدام از جنایات_اعم از عمدی یا غیر عمدی_ بر اعضای مختلف بدن یا اشخاص مختلف متفاوتند؛ برای مثال دیه عضو قواعدی متفاوت با دیه نفس_زندگی_ دارد.(دیه نفس زمانی مطرح میشود که جنایت به طور کل بر حیات یک شخص وارد شود و موجب مرگ وی شود) و بحث دیه زمانی مطرح میشود که به هر دلیلی بحث قصاص منتفی باشد
ماده ۴۴۸: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

متن ماده 98 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *