غفلت

غفلت

در این مقاله به تعریف غفلت و بررسی ابعاد آن از دیدگاه حقوق کیفری خواهیم پرداخت:

ازنظر فقه اسلامی تفکر به معنای اندیشیدن و مقابل آن غفلت به معنای ضد توجه و تفکر و باعث سقوط انسان می‌شود و امام خمینی غفلت را بی‌توجهی و سستی نفس در توجه به هدف و رویگردانیدن از حق می‌داند و ازنظر ایشان بیداری از غفلت اولین منزل انسانیت است.
– سهو به معنای فراموش کردن و غافل شدن می‌باشد؛ سهو در برابر عمد قرار می‌گیرد و رفتاری که فرد به نحو سهو انجام می‌دهد از روی غفلت و فراموشی است.
حالت مستی به معنی حالتی است که انسان به‌واسطه نوشیدن الکل و آب جو دچار آن شده و دارای درجات متفاوتی می‌باشد. مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی مثل شراب و آبجو یا آنچه موجب مستی می‌شود چه از طریق خوردن و چه از طریق تزریق موجب ۸۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود.

– غضب به معنای رفتار انسان از روی خشم و عصبانیت می‌باشد.

– سبق لسان به معنای به کار بردن لفظ و کلامی بدون آنکه گوینده قصد بیان آن لفظ را داشته باشد. یا گفتن جمله‌ای بدون توجه به معنی کلمات را سبق لسان گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *