بایگانی برچسب: داوری

داوری در طلاق

اجرای رسیدگی به خواسته طلاق منوط به داوری شخصی به عنوان حکم و داور در حل و فصل اختلافات خانوادگی می باشد که منتخب طرفین یا دادگاه است.

داوری بین المللی

داوری بین المللی

داوری بین المللی داوری بین المللی، داوری بین دو دولت است. همانطور که ممکن است اشخاص، اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره و سخن گفتن نتوانند آن را حل نمایند، دولت ها نیز ممکن است اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره نتوانند آنها را حل کنند. البته به طور سنتّی یکی از راههای حل و […]