ساده خوان ماده 538 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 538 قانون مجازات اسلامی

1-تداخل در فرهنگ معین به معنی درهم شدن و در هم خوردن آمده است
2-منظور از عدم تداخل در دیات آن است که در صورت تعدد جراحات چه دفعتا واحده حاصل شده باشد چه به دفعات و چه عمدا و چه به طور غیر عمد باشد ،مرتکب باید دیه هر جرح را مستقلا پرداخت کند یعنی مجموع دیه جراحات وارده را پرداخت نماید
ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی
درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:
الف- همه آسیبهای ایجاد شده مانند شکستگیهای متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب- همه آسیبها در یک عضو باشد.
پ- آسیبها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت- مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.

متن ماده 538 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *