ساده خوان حقوق جزا – ماده 45

ساده خوان ماده 45 قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی
پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.
نکات ماده:
1-ماده فوق شامل جرائم منصوص شرعی نمی‌شود و فقط در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص قابل اعمال است. مطابق تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد:
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.
تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
2-صرف انقضای مدت تعویق موجب بی‌اثر شدن تعقیب نخواهد شد بلکه می‌باید حکم به معافیت صادر شود.

متن ماده 45 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *