ساده خوان حقوق جزا – ماده 46

ساده خوان ماده 46 قانون مجازات اسلامی

تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم:
پس از احراز مجرمیت متهم و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جرم، دادگاه می‌تواند از اختیار خود مبنی بر تعلیق (تاخیر) اجرای مجازات استفاده نماید.
مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 اگر دادگاه احراز نماید مجرم فاقد سابقه کیفری مؤثر بوده و در حال جبران ضرر و زیان وارده بوده یا ترتیباتی برای جبران ضرر و زیان داده و اصلاح مرتکب را پیش‌بینی نماید، چنانچه شرایط تخفیف را داشته باشد، می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت فردی، خانوادگی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم با درجه مجازات ۷، ۶، ۵، ۴، ۳ و ۸ شده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مندرج در رأی را برای مدت ۱ سال تا ۵ سال معلق نماید.
تقاضای تعلیق از ۳ نفر پذیرفته می‌شود:
۱- دادستان اگر یک‌سوم مجازات اجرا شده باشد.
۲- قاضی اجرای احکام اگر یک‌سوم مجازات اجرا شده باشد
۳- متهم اگر یک‌سوم مجازات اجرا شده باشد که صرفاً از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام می‌تواند تقاضا نماید.
مرجع دریافت و بررسی تقاضای تعلیق در اجرای رأی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. البته برخی جرائم، قابلیت تعویق صدور حکم و همچنین تعلیق اجرای مجازات، دارای استثنائاتی قانونی است.
شروع به جرم و ارتکاب جرم تام:
اگر مجرم مراحل مختلف جرم را به‌طور كامل انجام دهد و يا با عبور از برخى از اين مراحل به خواست خود كه انجام جرم است دست يابد و فعل يا ترك فعل مجرمانه بی‌بهره نماند مي‌گويند كه جرم به‌صورت تام صورت گرفته و بزهكار مستحق مجازات در حد جرم است.

متن ماده 46 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *