ساده خوان ماده 431 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 431 قانون مجازات اسلامی

مواد مرتبط با ماده فوق:
ماده 382 ـ هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.
ماده 373 ـ در موارد شرکت در جنایت عمدی حسب مورد مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکاء یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکاء نباشند هر یک از شرکاء که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد.
تبصره ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد باید پیش از قصاص مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

متن ماده 431 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *