ساده خوان ماده 382 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 382 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
در این ماده 4 فرض در نظر گرفته شده است:
1-قاتل و مقتول زن مسلمان است که در این حالت بدون پرداخت چیزی ،قاتل قصاص میشود
2-مقتول زن مسلمان و قاتل مرد غیر مسلمان است که در این حالت مرد غیر مسلمان بدون پرداخت تفاضلی قصاص خواهد شد
3-مقتول زن مسلمان و قاتل مرد مسلمان است که در این حالت قاتل با گپرفتن نصف دیه کامل از جانب اولیای دم مقتول قصاص خواهد شد
4-مقتول زن غیر مسلمان و قاتل مرد غیر مسلمان است که در این صورت هم قاتل با اخذ مابه التفاوت دیه قصاص خواهد شد

متن ماده 382 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *