ساده خوان ماده 359 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 359 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
1-مقصود از تعبیر فاضل دیه مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است، مانند جایی که مقتول یک مرد باشد، لیکن قاتل دو مرد یا بیشتر باشند. در این صورت، برای قصاص همه قاتلان، اولیای مقتول باید مقدار فزونی دیه دو مرد نسبت به یک مرد را که دیه کامل است به اولیای قاتل پرداخت کنند
2-در مورد مواردی که حق قصاص ثابت شده و قصاص مشروط به رد فاضل دیه نیست مثل اینکه یک مرد مسلمان یک مرد مسلمان را به قتل رسانده باشد
3-در جنایات عمدی اصل بر قصاص مرتکب است بنابراین دریافت دیه که مجازات بدلی است میبایست با توافق و رضایت مجنی علیه یا جانی صورت گیرد

متن ماده 359 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *