ساده خوان ماده 292 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 292 قانون مجازات اسلامی

1-اگر نابالغی عمدا فردی را به قتل برساند ،نابالغ مرتکب قتل خطای محض شده و عاقله وی باید دیه قتل خطای محض را به ورثه مقتول بدهد.
2-اگر شخصی دیوانه مرتکب قتل عمد شود قتل خطای محض خواهد بود و دیه را باید عاقله پرداخت کند.
3-در خصوص بند ب باید متذکر شد که اولا صغیر به طور مطلق بیان شده و شامل صغیر ممیز و غیر ممیز میشود و ثانیا در مورد مجنون هم در صورتی شامل مجنون ادواری میشود که وی عمل ارتکابی را در غیر زمان افاقه یعنی زمان جنون مرتکب شده باشد اما اگر در زمان افاقه مرتکب جنایتی شود عمل ارتکابی وی حسب مورد عمدی،شبه عمدی یا خطای محض محسوب میشود.

متن ماده 292 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *