ساده خوان ماده 291 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 291 قانون مجازات اسلامی

1-توضیحات بند الف ماده فوق:
–عبارت ( هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته) یعنی عمدا نسبت به مجنی علیه قصد انجام رفتاری را داشته باشد
–منظور از عبارت ( قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد ) همان سوع نیت خاص میباشد.
2-توضیحات بند ب ماده فوق:
-در مورد این بند صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب به مهدور الدم بودن قربانی برای سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه کفایت میکند
-عبارت ( با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد ) مبین اشتباه در هویت است البته باید به اعتقاد مهدور الدم بودن یا شی یا حیوان بودن مجنی علیه باشد و الا طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی جنایت ارتکابی عمدی تلقی خواهد شد
ماده 294 ـ اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند جنایت عمدی محسوب می شود.
-مصادیق مذکور در بند ب حصری هستند وشامل سایر مصادیق من جمله جنون مجنی مجنی علیه نمیشود
3- توضیحات بند پ ماده فوق:
–مصادیق تقصیر در تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی بیان شده است:
ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی
تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.
تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

متن ماده 291 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *