ساده خوان ماده 186 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 186 قانون مجازات اسلامی

شهادت از راه دور که به شهادت کتبی غیرالکترونیکی و کتبی الکترونیکی و شهادت صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده تقسیم میشود در صورتی که شرایط شاهد و شهادت به صورت کلی و شرایط خاص شهادت از راه دور توسط مقامات قضایی حسب مورد در دادسـرا و یـا در دادگاه احراز شود و با توجه به آیین دادرسی رسیدگی به شهادت و آیین دادرسی الکترونیکـی انجام شود توان اثبات موضوع دعوا را حسب مورد در دعاوی کیفری و حقوقی اعم از مدنی و تجاری خواهد داشت بدون اینکه غیرحضوری بودن این نوع از شـهادت در ارزش اثبـات ی آن تأثیری داشته باشد.
همچنین در صورتی که شهادت شاهد که از راه دور انجام شده است با توجه به ارزش اثباتی شهادت، به تشخیص دادگاه و یا دادسرا، قابل رد و غیرمعتبر باشد مقامات قضایی دادگاه و یـا دادسرا حسب مورد آن را رد خواهند کرد در غیر این صورت آن را حسب مورد شهادت شرعی و یا غیرشرعی تلقی نموده و استماع خواهند نمود.

متن ماده 186 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *