ساده خوان ماده 185 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 185 قانون مجازات اسلامی

در تقابل شهادت چند نفر که شهادت آنها با هم متعارض است ، به نظر میرسد در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم اینکه ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی که در این مورد تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است اما ماده 185 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به صراحت بیان داشته که در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی ، هیچ یک معتبر نیست.

متن ماده 185 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *