ساده خوان ماده 118 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده ۱۱۸

ساده خوان ماده 118 قانون مجازات اسلامی

متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
نکات ماده:
1-ادله مربوط به توبه هم در دادسرا میتواند ارائه شود و هم در مرحله دادرسی در دادگاه ولی در هر حال این ادله باید قبل از قطعیت حکم به مرجع قضایی تحویل داده شود
2-با توجه به اینکه بحث سقوط و تخفیف مجازات در مرحله دادرسی (دادگاه ) صورت میپذیرد و از طرفی دادسرا تحقیقات مقدماتی را برعهده دارد لذا دادسرا نمیتواند به توبه متهم رسیدگی کند و صرفا وظیفه دارد ادله مربوط به توبه را جمع آوری نماید
3-در حدودی مانند زنا ولواط که تحقیقات آن بر عهده خود دادگاه است ادله مربوط به توبه مرتکب به همان مرجع ارائه میشود .

متن ماده 118 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *