ماده 46 آئین دادرسی مدنی

ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

تحلیل ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی

اخطاریه پاسخ به تبادل لوایح در فرضی که وکیل حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را داشته باشد باید به اصیل ابلاغ شود یا وکیل؟
مطابق ‌ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود و ابلاغ پاسخ به تبادل لوایح به وکیلی که حق دادرسی در مرحله بالاتر مثل دادگاه تجدیدنظر را داشته صحیح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *