ماده ۶۰۸ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

تحلیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم مباحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده ( توهین )

1- فحاشی در فرهنگ لغت اینگونه تعریف شده است: بدزبانی ، ناسزاگویی.

2-الفاظ رکیک در فرهنگ لغت به معنای فحش، جمله ها و کلمه های زشت و بی ادبی کردن تعریف شده است.

3-مجازات مقرر در ماده فوق جزای نقدی درجه 6 خواهد بود.

4-‌قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (513)،

(514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات:

‌موضوع استفسار:

‌آیا منظور از عبارت (‌اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد (513)، (514)، (608)

و (609) قانون مجازات اسلامی‌ و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است:

از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا‌خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب

و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می‌باشد یا خیر؟

نظر مجلس:

‌ماده واحده – از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌

حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود

و با عدم ظهور الفاظ‌ توهین تلقی نمی‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی

تصویب و در‌تاریخ 1379.10.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

منظور از کلمه افراد اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *