قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند – ماده 4

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند – ماده ۴

کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا
موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح
محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم می‌گردند.

تحلیل – ماده ۴

1- انظار عمومی در فرهنگ لغت فارسی به معنای پیش دیده همگان تعریف شده است.
2-اشاعه در لغت به معنای فاش کردن، رواج دادن، گسترش دادن و تقویت نمودن است و منظور از فحشاء، افعال یا گفتاری است که زشتی آنها بزرگ و آشکار است
3-ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی:
هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.
4-جلسه‌ خارج از نوبت به جلسه‌ای گفته می‌شود که بدون توجه به ترتیب دفتر تعیین اوقات دادگاه، تعیین شود.
هدف و مقصود قانونگذار در این موارد، ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت عادی پرونده‌های دیگر است و بنابراین جلسه‌ خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقتی است که در دفتر تعیین اوقات برای جلسه‌ عادی و معمولی تعیین می‌شود
5- مجازاتهای مذکور در ماده 2 این قانون عبارتند از :
1 – تذکر و ارشاد.
2 – توبیخ و سرزنش.
3 – تهدید.
4 – تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 500
هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد واردکننده و‌تولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شلاق
یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده‌کننده.
5 – لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا
200 هزار ریال در مورد استفاده‌کننده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *