بایگانی برچسب: اصل 49 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ‌‌قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‌بخش اول – تعاریف و مقررات خاصه ‌ماده 1 – اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می‌شود: 1- “ربا” بر دو نوع است. ‌الف – ربای قرضی و آن […]

اصل 49 قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسی ‌دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او […]