‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 27

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۷

سهم حق الکشف کاشفان، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (10) میلیون
ریال و سهم بازجو و مأموران انتظامی از مبلغ هفت (7) میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون (000‌ر000‌ر5) ریال در هر پرونده نباید تجاوز نماید.
‌تبصره 1 – سهم نیروها اعم از کادر و وظیفه، که در عملیات منجر به درگیری، موفق به کشف کالای قاچاق می‌شوند تا سقف پنجاه میلیون (000‌ر000‌ر50) ریال قابل پرداخت خواهد بود.
‌تبصره 2 – چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادت
نایل شود از محل 20 درصد سهم سازمان کاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون (000‌ر000‌ر50) ریال به وراث شرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداخت
‌خواهد شد و در صورت جانبازی افراد با توجه به تعیین درصد جانبازی پاداشی به نسبت
حداکثر سقف مبلغ مذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود.
‌تبصره 3 – سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخت حق الکشف کاشفان و محل هزینه آن
را هر شش ماه یک بار به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق گزارش می‌نماید.

تحلیل – ماده ۲۷ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *