بایگانی دسته‌ی: وکیل کیفری

وکیل کیفری

وکیل کیفری یکی از انواع شاخه های عملی شغل وکالت بوده که در آن وکیل کیفری با آگاهی از قوانینی مثل قانون مجازات اسلامی ، قانون تعزیرات حکومتی،قانون جرائم رایانه ای، قانون قاچاق کالا و ارز،قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط با رفتار مجرمانه که دارای مجازات تعزیری یا حدی و یا قصاص است مبادرت به دفاع از حقوق قانونی موکل مینماید .

همچنین وکیل کیفری با طرح شکایت کیفری در مراجع قضائی مبادرت به احقاق حقوق قانونی موکل در دنیای واقعی یا دنیای مرتبط با اینترنت و شبکه های اجتماعی مینماید .

تعریف جامع سوء پیشینه و سابقه

تعریف جامع سوء پیشینه و سابقه

سوء پیشینه چیست ؟ سوء پیشینه یا سوء سابقه کیفری وضعیتی است که مطابق آن شخصی حقیقی یا حقوقی مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شده و مورد تعقیبقانونی قرار گرفته و  حکم بر مجازات کیفری وی صادر شده است و صرف بازداشت در بازداشتگاه یا زندان از موارد سوء پیشینه نیست. سوء […]

وکیل جنایی

وکیل جنایی

وکیل جنایی چه کسی است ؟ وکیل جنایی یکی از انواع وکیل دادگستری بوده که به طور تخصصی و با توجه به قوانین مربوط به حقوق کیفری به پرونده های مربوط به جنایات وارده بر جان یا اعضای بدن مثل قتل یا سایر جرائم جنایتی مصرحش در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین حقوق کیفری ایران […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۵

آئین نامه شیوه اجرای قانون تعزیرات حکومتی که خود جانشین آئین نامه ها و دستور العمل های قبلی شده است

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۴

  ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۴ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری شش‌ماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد. تحلیل – ماده ۳۴ ‌آیین نامه اجرای […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۳

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۳ وزیر کشور گزارشهای ادواری شش‌ماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد: 1 – […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۲

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۲ وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذی ربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد. تحلیل – ماده ۳۲ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۱

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۱ وزارت کشور مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد. تحلیل – ماده ۳۱ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت کشور به منظور فراهم نمودن موجبات […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۰

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۰ به منظور برنامه ریزی ، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی ‌تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از وزیر کشور (‌رییس ستاد)، وزیر […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۹

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۹ از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (‌موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373.7.20 ) ، برای اجرای طرحها و برنامه های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا […]

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۸

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۸ وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در تبصره ” 2 ” ماده “27” این آیین نامه ( ‌صرفاً برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه […]