ساده خوان ماده 70 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 70 قانون مجازات اسلامی

دادگاه میبایست ضمن حکم مبنی بر محکومیت فرد به مجازات جایگزین حبس ، مدت مجازات حبس را مشخص نماید تا در صورت تعذر مجازات اصلی حبس اجرا می شود.
اعمال ماده فوق در صورتی است که تعذر محکوم علیه عمدی باشد اما اگر تعذر غیر عمدی باشد، با توجه به ماده 81، محکوم علیه یک بار حق استفاده از مجازات جایگزین

حبس را پس از تعذر غیر عمدی، دارد؛ ولی برای بار دوم اگر مجازات حبس اجرا نشد مجازات اصلی اجرا می شود.
در اجرای مجازات جایگزین حبس در صورت تخلف از دستورات موضوع جایگزین حبس یا عجز و ناتوانی از پرداخت مجازات پرداخت جزای بقدی ، حبس اجرا گردد .
مطابق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ایران ممنوع میباشد.
به طور کلی جرایم اقدام علیه امنیت کشور به دو نوع جرایم علیه امنیت خارجی کشور و جرایم علیه امنیت داخلی تقسیم می‌شود. در صورت نخست یعنی اقدام علیه امنیت خارجی کشور می‌توان شاهد اعمال مجرمانه افراد یا سازمان‌هایی بود که به صورت مسلح یا بدون سلاح دست به اقداماتی می‌زنند که لطمات آن راسا متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح کشور می‌شود و گاه به عزت و اعتبار و شئون کشور نیز در خارج و در محافل بین‌المللی خدشه واقع می‌شود‌.

جرایم اقدام علیه امنیت خارجی کشور به طریق خیانت به کشور، جاسوسی یا ترور انجام می‌پذیرد. اما جرایم اقدام علیه امنیت داخلی ارتکاب اعمال مجرمانه است که به قصد اخلال در امنیت، تخریب مراکز دولتی، خرابکاری در تاسیسات عمومی و نظامی، ضدیت با حکومت و ساقط کردن دولت صورت می‌گیرد.

اقدام علیه امنیت داخلی یا با جنگ و کشتار است یا بدون خشونت و خون‌ریزی.

متن ماده 70 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *