ساده خوان ماده 429 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 429 قانون مجازات اسلامی

فراهم نمودن موجبات اجرای حکم محکومان قطعی به قصاص و منتظر نگذاشتن دراز مدت آنها ؛ارسال پرونده محکوم قطعی قصاص نفس ، به دادگاه صادر کننده قرار جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن به وثیقه مناسب

تاریخ 25/10/78
شماره 777/10/78/1
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
و سامان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
به قرار اطلاع ، تعدادی از محکومان قطعی به قصاص نفس از مدت ها پیش در زندانها به سر می برند و ظاهراً به علت عجز یا امتناع متقاضیان قصاص از پرداخت فاضل دیه یا سهم الدیه ، صغار ، موجبات اجرایی حکم درباره آنان ، فراهم نمی باشد .
از آنجا که انتظار دراز مدت محکومان برای تعیین تکلیف ، مزید بر دشواری های زندان ، موجب رنج زندانی و مستلزم مراقبت و تحمیل هزینه نگهداری این زندانیان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی دیگر خواهد شد مقرر می دارد که :
1 ـ متقاضی قصاص ، باید سهم اولیای دم راکه با مطالبه دیه گذشت کرده اند پرداخت کند .
2 ـ مطابق قانون ، باید 12 دیه کامل قتل مرد مسلمان به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد .
اجرای احکام ، به متقاضی قصاص ( ولی دم ) … مهلت دهد که سهم الدیه سایرین یا فاضل دیه را بپردازد تا امکان قانونی اجرای حکم ( با ترتیبات مربوط ) فراهم گردد .
در غیر این صورت ، واحدهای اجرایی این قبیل پرونده ها را با گزارش لازم جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن وثیقه مناسب ، به دادگاه صادر کننده قرار ( یا جانشین آن ) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعلیمات لازم به محکوم صورت گیرد .
در صورت ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی ، دستور آزادی محکوم صادر شود و در هر زمان که متقاضی قادر به پرداخت شد ، پس از استیذان ، حکم قصاص برابر موازین قانونی به مرحله اجرا در آید .
روسای دادگستری استان شهرستان و دادگاه عمومی بخش و در مورد محکومان به قصاص نفس محاکم انقلاب اسلامی و دادگاههای نظامی به ترتیب رئیسان دادگاههای انقلاب اسلامی مربوط و دادستان های نظامی بر حسن اجرای بخشنامه و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده های احتمالی نظارت خواهند کرد .
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه

متن ماده 429 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *