ساده خوان ماده 401 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 401 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
1-مامومه جراحتی است که به کیسه مغز برسد
2-دامغه صدمه یا جراحتی است که کیسه مغز را پاره کند
3-جائفه جراحتی است که با واردکردن هرنوع وسیله واز هرجهت به درون بدن انسان اعم از شکم ،سینه، پشت وپهلو ایجاد میشود .
4-هاشمه جنایتی است که موجب شکستگی استخوان شود اگرچه جراحتی هم ایجاد نکند
5- منقله جنایتی است که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد
ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

متن ماده 401 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *