ساده خوان ماده 397 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 397 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
یکی از اساسی ترین اصول قصاص ،رعایت برابری درجنایت وقصاص است در صورتی که این موضوع ممکن نباشد قصاص منتفی شده و مرتکب به پرداخت دیه وتعزیر موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بخش تعزیرات محکوم خواهد شد
ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

متن ماده 397 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *