ساده خوان ماده 386 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 386 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
1-برای ثبوت قصاص عضو ،علاوه بر شرایطی که به صورت مطلق برای قصاص در ماده 301 مقررگردیده که عبارتند از تساوی در دین ،تساوی در عقل و فقدان رابطه پدری ،شرایط دیگری نیز در ماده 393 به آن اشاره شده است :
ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی
در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومیقصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج – قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

متن ماده 386 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *