ساده خوان ماده 344 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 344 قانون مجازات اسلامی

1-اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور است که به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات یا جرم به علت اشتباه قاضی باشد ،درخواست مینماید تا به رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود
البته اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام است و هیچ یک از احکام کیفری قابل اعاده دادرسی و تجدید رسیدگی نخواهد بود مگر آنکه صریحا تعیین و تجویز شده باشد
2-واژه حکم بعد از عبارت ( و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است) حکم قطعی است و شامل احکام غیر قطعی قابل تجدید نظر نمیباشد .

متن ماده 344 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *