ساده خوان ماده 231 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 231 قانون مجازات-زنا و بکارت دختر

ساده خوان ماده 231 قانون مجازات اسلامی

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

1- از نظر قانونی دختری باکره محسوب می شود که سابقه ازدواج برای او به ثبت نرسیده باشد. در واقع اگر اولین ازدواج او به ثبت رسید او دیگر دوشیزه است، حتی اگر پرده بکارت او سالم باشد. برعکس این موضوع نیز مطرح است یعنی قانون دختری که ازدواج نکرده است و در شناسنامه او چیزی ثبت نشده را، باکره می داند حتی اگر پرده بکارت او آسیب دیده باشد. البته در شرع اسلام هر نوع رابطه جنسی دختر موجب زوال و از بین رفتن بکارت می شود و نیاز به برداشتن پرده بکارت نیست.
2-مهر المثل در فرهنگ فارسی اینگونه توصیف شده است: مهر ی که در حین عقد معلوم نشده و پس از زفاف از روی حد متوسط مهر زنهای همستحشان زن تعیین می شود
3- طبق قانون اگر مردی بدون عقد کردن زنی و در اصل به زور با زنی رابطه جنسی برقرار نماید در اینصورت باید به زن مهرالمثل پرداخت کند، یعنی مهریه ای که در عرف جامعه برای زنان هم شأن وی تعیین میگردد. حال اگر در این رابطه جنسی پرده بکارت دختر هم از بین برود ارش البکاره (خسارت بکارت) هم باید پرداخت شود

متن ماده 231 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *