ساده خوان ماده 231 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 230 قانون مجازات اسلامی

1- از نظر قانونی دختری باکره محسوب می شود که سابقه ازدواج برای او به ثبت نرسیده باشد. در واقع اگر اولین ازدواج او به ثبت رسید او دیگر دوشیزه است، حتی اگر پرده بکارت او سالم باشد. برعکس این موضوع نیز مطرح است یعنی قانون دختری که ازدواج نکرده است و در شناسنامه او چیزی ثبت نشده را، باکره می داند حتی اگر پرده بکارت او آسیب دیده باشد
2-مهر المثل در فرهنگ فارسی اینگونه توصیف شده است: مهر ی که در حین عقد معلوم نشده و پس از زفاف از روی حد متوسط مهر زنهای همشان زن تعیین می شود
3- طبق قانون اگر مردی بدون عقد کردن زنی و در اصل به زور با زنی رابطه جنسی برقرار نماید در اینصورت باید به زن مهرالمثل پرداخت کند، یعنی مهریه ای که در عرف جامعه برای زنان هم شأن وی تعیین میگردد. حال اگر در این رابطه جنسی پرده بکارت دختر هم از بین برود ارش البکاره (خسارت بکارت) هم باید پرداخت شود

متن ماده 230 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *