ساده خوان ماده 191 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 191 قانون مجازات اسلامی

جرح گواه، به معنای این می باشد که شاهد، یکی از شرایط قانونی برای شهادت را ندارد. موارد جرح شهود، می تواند، عدم بلوغ، عدم طهارت مولد و سایر موارد مندرج در قانون باشد. تعدیل گواه، به معنای شهادت بر واجد شرایط بودن شاهد جرح شده است. مهلت جرح گواه، تا پیش از ادای شهادت بوده و مهلت تعدیل گواه، پس از جرح شاهد و تا پیش از صدور حکم خواهد بود.

متن ماده 191 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *