ساده خوان ماده 177 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 177 قانون مجازات اسلامی

1-بند الف ماده 177 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط شهود را بلوغ معرفی کرده است به عبارتی شاهد نمیتواند صغیر یا طفل باشد و در قانون مجازات اسلامی سن بلوغ در دختران 9 و در پسران 15 سال تمام معرفی شده است
ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی
سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
2-در بند ب ماده 177 قانون مجازات اسلامی دومین شرط شاهد این است که میباید وی عاقل باشد و مقصود این است که شهادت مجنون دایمی در دادگاه به طور مطلق غیر قابل پذیرش است و مجنون در لغت نامه دهخدا اینگونه تعریف شده است :
آنکه عقل وی زایل یا فاسد شده باشد)
3-در بند پ ماده 177 قانون مجازات اسلامی ایمان شاهد جزءشرایط شاهد در نظر گرفته شده است که این شرط از سال 1370 به شرایط شاهد در دادگاه افزوده شده است
4-بند ت ماده 177 قانون مجازات اسلامی شرط عدالت را جزء شرایط شاهد در نظر گرفته است که این مورد در ماده 181 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است:
ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی:
عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
5- بند ث ماده 177 قانون مجازات اسلامی طهارت مولد را به عنوان یکی از شرایط شاهد درنظر گرفته است و منظور از این شرط این است که تولد شاهد میباید حاصل رابطه مشروع بین زن ومردی که پدر ومادر او هستند باشد وشهادت افرادی که حاصل رابطه نامشروع هستند مورد قبول دادگاه واقع نمیشود.
6-بند ج وچ ماده 177 قانون مجازات اسلامی هم اظهار میدارد شهادت شاهد ذینفع و شاهدی که با یکی از طرفین دعوی خصومت شخصی دارد مورد قبول وتایید د ادگاه نمیباشد
7- بند ه و خ ماده 177 قانون مجازات اسلامی یعنی عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن هر دواز شرایط شاهد هستند
ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی
هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌آورده است‌ مصادره خواهد شد
ولگردی در ماده 273 قانون مجازات اسلامی مصوب 1322 تعریف شده است:
(ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مخصوص یا وسیله معاش معلوم و یا شغل یا حرفه معینی ندارد، مگر این که سن او از پانزده سال ‌تجاوز نکرده باشد)

متن ماده 177 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *