ماده 3 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 3 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

‌ماده 3 – وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
1- به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمۀ انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
2- به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی داشته باشند – یا با اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و درهرصورت سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها نشده باشد.
3- به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانش‌نامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده‌اند.
4- به کسانی که قبل از اجرای این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.

تحلیل ماده 3 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *