قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 6

ماده ۶ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده

عدم درج قیمت – عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی
که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب‌برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی
نرخ در محل واحد.
‌تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:
‌مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
‌مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
‌مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی
خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
‌تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر
اساس قیمت رسمی خواهد بود.

تحلیل – ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

‌ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور
عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا،‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.
‌ماده ۷۴ قانون نظام صنفی کشور
میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل ‌است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *