قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 12

ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی نداشتن پروانه کسب

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۱۲

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی – عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر
موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط‌هیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف
تعیین و اعلام می‌گردد.
‌تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر
می‌باشد:
‌الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
‌مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
‌مرحله دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار
ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
‌مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب – در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
‌مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
‌مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست
هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
‌مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج – در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
‌مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه
‌مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ
پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.
‌مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

تحلیل – ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

ضوابط و مقرراتی توسط وزارتخانه های تولیدی(حسب مورد)جهت بهره برداری از واحدهای تولیدی تعیین و اعلام میگردد. افراد جهت استفاده از واحدهای تولیدی ،نیازمند اخذ پروانه ظرف مهلت مقررهستند. چنانچه فرد یا افرادی بدون عذر موجه اقدام به فعالیت های مزبورنمایند،از نظر سازمان تعزیرات متخلف محسوب میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *