قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند – ماده 2

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند – ماده ۲

مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و
استفاده‌کنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهد‌بود:
1 – تذکر و ارشاد.
2 – توبیخ و سرزنش.
3 – تهدید.
4 – تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 500
هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد واردکننده و‌تولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شلاق
یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده‌کننده.
5 – لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا
200 هزار ریال در مورد استفاده‌کننده.
‌دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر
مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می‌نماید.
‌تبصره 1 – دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با
ضوابط اسلامی می‌نماید.
‌تبصره 2 – در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به
یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1 – انفصال موقت تا دو سال.
2 – اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
3 -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و
ارگانهای دولتی و عمومی.

تحلیل – ماده ۲

1- کارمند کسی است که به صورت پاره وقت یا تمام وقت و یا قراردادی موظف به انجام فعالیت فکری در سیستم اداری شرکت یا سازمانی می باشد و در ازای فعالیت خود حقوق ثابتی را دریافت می کند.
طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد:
1-رسمی: در صورتی که استخدام در مناصب رسمی و برای دستگاه‌های دولتی باشد، این استخدام را می‌توان استخدام رسمی نامید در واقع استخدامی که برای تصدی‌گری و اشتغال حاکمیتی انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *